Waiting Sofia 2

WaitingSofia_012 WaitingSofia_011 WaitingSofia_019 WaitingSofia_013 WaitingSofia_022 WaitingSofia_024

Aina

4 3 2 1

Pol

001 002 003 004

Pol i Aina

001

002

003 004

Waiting Sofia

Embaras_004

Una de les fotos de la sessió d’embaràs de l’Anabel… Properament la resta!